NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


VRIJ PODIUM

vbs Jager

VRIJ PODIUM

Elke klas organiseert één keer per jaar een vrij podium op vrijdag. De kinderen krijgen de kans om hun talenten te tonen.
De inbreng komt van de kinderen zelf: een toneeltje, een dans, een goocheltruc, presenteren, een mopje vertellen,...
De ouders en de kinderen van de school uiten hun waardering in een groot applaus. Het zelfbeeld van de kinderen groeit zienderogen!

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van

Scholengemeenschap De Wegwijzer