NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


SPELKOFFERS

Spelen... en zoveel meer

SPELKOFFERS

Over de middag krijgen de kinderen - via een beurtrolsysteem - de kans om met de materialen uit de spelkoffers te spelen. Hiermee proberen we - naast het spelen en genieten - ook volgende doelen te realiseren:

spelactivering op de speelplaats - minder verveling = minder pestgedrag - verhogen van welbevinden en het optimaliseren van de schoolsfeer (= veilig - warm schoolklimaat) - kansen bieden tot samenwerking - verantwoordelijkheid dragen - zelfsturing - leren respectvol omgaan met mensen en materialen - ontwikkelen van sociale vaardigheden - basisattitude van verbondenheid (verder) ontwikkelen - kennismaken en aanleren van nieuwe spelen - op ontdekking gaan in een omgeving die uitnodigt tot creatief spel - aanbieden van uitdagingen - attitudevorming - lichamelijke en motorische ontwikkeling - tutorleren - ...

Een spelsteward en materiaalmeester organiseren het gebruik van de 'spelkoffers'.

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van

Scholengemeenschap De Wegwijzer