NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


SCHOOLRAAD

VBS BIEST-JAGER

SCHOOLRAAD

Voorzitter: Rosanna Coorevits
Namens de ouderraad: Jonathan Van Heeke, Michèle Dewaele, Evi Dewever
Namens de pedagogische raad: Sofie Beboosere, Nathalie Kovacs, Katleen Tavernier
Namens de lokale gemeenschap (door coöptatie): Rosanna Coorevits, Kathleen Vandenbroucke, Frank Tant.
Directeur Eddy Nuyttens woont de vergadering van rechtswege bij.

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van KO De Wegwijzer