NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


SCHOOLBESTUUR

VBS BIEST-JAGER

SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur: vzw VKBO (Vrij Katholiek Basis/Buitengewoon Onderwijs)
Markt 32
8790 Waregem
056 60 35 51

Voorzitter: Toon DUCATTEEUW
Meer info via http://www.vkbowaregem.be/

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van KO De Wegwijzer