NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


ROTS EN WATER

vbs Biest-Jager

ROTS EN WATER

Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes van het basisonderwijs.
Het doel van Rots & Water is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel overschrijdend gedrag.
Onze school koos voor een juf, die een specifieke vorming gevolgd heeft en zodoende expertise heeft opgebouwd, een trainer. We gaan met dit project van start in het 4e leerjaar op de Biest.

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van

Scholengemeenschap De Wegwijzer