NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


Peter- en meterschap

Peter- en meterschap

We willen een warme school zijn waar nieuwe peuters zich sneller thuis voelen. Met het peter- en meterschap kunnen leerlingen terugvallen op iemand die met hen leuke dingen doet en voor hen zorgt buiten de lesuren.

Een kort overzicht:

Over de middag: hulp bij jassen aandoen, toiletbezoek, samen spelen, zorg dragen voor ... | Elke vrijdagmiddag voor een vakantie: gezamenlijke activiteit.

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van

Scholengemeenschap De Wegwijzer