NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


Leesmoekes

Leesmoekes 1 - 2 - 3

In het eerste, tweede en derde leerjaar wordt er beroep gedaan op leesmoekes. Op deze manier geven we de leerlingen meer kansen in het oefenen van het technisch lezen

Dit gedurende maximaal twee lestijden van 25 minuten per week.

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van

Scholengemeenschap De Wegwijzer