NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


Klimaatbende Waregem

vbs Biest-Jager

KLIMAATBENDE

Veertien scholen willen tegen juni 2020 vijf procent minder CO2 uitstoten. Elke school heeft een trekkersklas. Bij vbs Jager is dit het 4de leerjaar, in de Biest is dit het 6de leerjaar.

De taakn van de klimaatbende is om het energieverbruik te doen dalen in de scholen.

Scholen pakken hun energieverbruik aan, terwijl de kinderen onder meer leren wat isoleren betekent. De resultaten van al hun acties komen in een 'CO2-calculator'.

Dat onlineprogramma toont de CO2-vermindering in grafiekjes. De klimaatbende krijgt de steun van leerkrachgten en directies, Joke Oosterlijnck van Milieuzorg op School (MOS) en de diensten milieu en lokaal mondiaal beleid van Stad Waregem.

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van

Scholengemeenschap De Wegwijzer