VBS Biest-Jager Waregem

NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


FAQ

VBS Biest-Jager

   Nog graag bijkomende info?   Aarzel niet om ons te contacteren.

FAQstaat voor Frequently Asked Questions - veelgestelde vragen. Op deze pagina proberen we je een antwoord te geven op een aantal van deze vragen. Waarschijnlijk vind je hier wel een antwoord. Mocht dit niet zo zijn dan kan je ons natuurlijk steeds vrijblijvend contacteren.

MEEST GESTELDE VRAGEN

CAPACITEITSBEPALING

De capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur per niveau ziet als maximaal aantal leerlingen. Hier vind je de capaciteitsbepaling voor dit schooljaar: klik hier

CLB

Onze school werkt nauw samen het het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Meer info via deze link

FAMILIENIEUWS

Geboorte, overlijden. Alle familienieuws via deze link:

HISTORIEK

De geschiedenis van VBS Biest met film- en fotomateriaal. Bekijken via:

INSCHRIJVEN

Inschrijven op onze basisschool VBS Biest of VBS Jager. Meer info via deze link

KLEUTER: startersgids voor ouders

Je vindt de 'startersgids voor ouders' via deze link

LEERPLICHT

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht: ouders moeten hun kinderen laten leren. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor heel België. Meer info via http://onderwijs.vlaanderen.be/leerplicht-van-6-tot-18-jaar

MAALTIJDEN

Wanneer de kinderen op school blijven eten is er de keuze tussen 'volle maaltijd' en 'soepmaaltijd'. Een volle maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en op vrijdag een dessert. Bij een soepmaaltijd voorziet de school dagverse soep en brengen de kinderen zelf hun boterhammen mee. In de prijs is - naast de maaltijd - ook de opvang over de middag, het gebruik van het materiaal inbegrepen. Het maandmenu vind je via deze link

NIEUWSBRIEF

Op onze school heb je de mogelijkheid om in te tekenen voor een 'elektronische' nieuwsbrief. Die bevat nuttige info, fijne weetjes, herinneringen,... Inschrijven kan via deze website. Je hebt daarnaast ook de keuze om in tekenen voor de editie 'algemeen', 'VBS Best' en/of 'VBS Jager'. Inschrijven op de nieuwsbrief kan via deze link

OPVANG

De vzw Kindercentrum Waregem staat in voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Wist je trouwens dat de ouderbijdragen slechts 45 % van de kosten dekken en dat de andere 55 % van de kosten gedekt worden door financiële inspanningen van drie partners (school, inrichtende macht en stadsbestuur). Een overzicht van de ouderbijdragen en contactinformatie is terug te vinden via deze website: www.kindercentrum.be

OUDERRAAD

De vzw Ouderraad Biest-Jager is een groep enthousiaste vrijwilligers die mee gestalte wil geven aan het schoolproject. Dit doen ze met raad, maar het liefst van al met daden! Meer info via deze link

PEDAGOGISCH PROJECT - SCHOOLVISIE

Ons pedagogisch project is een engagementsverklaring van de hele schoolgemeenschap, namelijk schoolbestuur, directie en het hele schoolteam ten aanzien van de leerlingen en hun ouders. Lees ons pedagogisch project via deze link

PROJECTEN

Onze school werken we aan een pak projecten, zowel voor beide vestigingen als afzonderlijk voor VBS Biest en VBS Jager. Klik bovenaan in het menu bij projecten.

SCHOOLREGLEMENT

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als ouder in vertegenwoordigd. Als ouder onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. ALs de shcool het reglement wijzigt, leggen we dit opnieuw ter ondertekening voor. Je hebt recht op een exemplaar van het reglement. Jij, je kind en de school moeten het naleven. Meer info via deze link

SCHOOLUREN

Een schooldag start om 08.30 uur en duurt in de voormiddag tot 11.40 uur. Na de middagpauze start de school opnieuw om 13.20 uur tot 16.00 uur (op vrijdag tot 15.00 uur).

ZIEKTE - AFWEZIGHEDEN

Reglementering en afspraken m.b.t. 'ziekte en afwezigheden' zijn te vinden in het schoolreglement onder punt 3.3. Meer info via deze link

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van

Scholengemeenschap De Wegwijzer