NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


EXTRA MUROS

vbs Biest-Jager

EXTRA MUROS

Extra-murosactiviteiten zijn uitstappen van meer dan één dag. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten gezien deze deel uitmaken van het onderwijsaanbod.
- Boerderijklas 3e kleuter Biest
- Sportklassen te Waregem of Wielsbeke, zowel Biest (tweejaarlijks) als Jager (jaarlijks)
- Ponyklas 1e en 2e leerjaar Biest (tweejaarlijks)
- Zeeklas 3e en 4e leerjaar Biest (tweejaarlijks)
- Avonturenklas 5e en 6e leerjaar Biest (tweejaarlijks)
- Afscheiddriedaagse 6e leerjaar Biest (jaarlijks)

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van

Scholengemeenschap De Wegwijzer