NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


School Zonder Racisme

Wereldburgers in een multiculturele samenleving

School Zonder Racisme

VBS Biest-Jager is een 'School Zonder Racisme'.

We nemen als school een duidelijke stelling in tegen racisme en discriminatie en geven een duidelijk signaal aan de samenleving dat racisme en discriminatie ontoelaatbaar zijn op onze school.

Onze school zegt 'neen' tegen racisme en 'ja' tegen de multiculturele samenleving. Het gaat hier dus om een positief project dat kiest voor een zo ruim mogelijke persoonlijke vorming en voor de multiculturele samenleving waar mensen met verschillende culturen en achtergronden de kans krijgen elkaar te ontmoeten en te waarderen. In de multiculturele samenleving heeft iedereen dezelfde rechten en gelijke kansen en wordt het recht op verscheidenheid gegarandeerd. VBS Biest-Jager ziet het als 'School Zonder Racisme' als een erezaak om correcte informatie te verspreiden aan zijn leerlingen over migratie en racisme.

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van

Scholengemeenschap De Wegwijzer