NUTTIGE DOWNLOADS

  • Briefje middagmalen
  • Bericht van afwezigheid
  • Vroegtijdig school verlaten
  • Medicatieattest
  • Brief bij medicatie
  • Toestemming zelfstandig naar huis
  • Externe volgfiche


CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLBHet begeleidend CLB volgt via gerichte onderzoeken de schoolloopbaan van de kinderen. Hun taak bestaat er eveneens in overlegmomenten met leerkrachten te voorzien (MDO's), waarbij hun advies wordt ingewonnen inzake verdere leerlingbegeleiding, opmaken of bijsturen van de handelingsplannen, eventuele doorverwijzing of oriëntering naar het Buitengewoon Onderwijs.

Alles is hierbij opgenomen in de 'Bijzondere Bepalingen', een uitgeschreven contract tussen de school en het CLB. Dit contract is ter inzage bij de directeur van de school. Het CLB gaat in op alle vragen (vraaggestuurd) i.v.m. opvoeding en onderwijs. Men geeft informatie en zoekt samen met de school naar haalbare oplossingen.

DDomeinen waarop het CLB voor leerlingen actief is: het leren en het studeren - de schoolloopbaan - de preventieve gezondheidszorg - de sociaal-emotionele ontwikkeling.

WWerking CLB: voor bepaalde leeftijdsgroepen is een medisch onderzoek en/of vaccinatie voorzien. Bij het voorkomen van een besmettelijke ziekte op school worden de nodige maatregelen getroffen (in overleg met de school en de gezondheidsinspectie). Ook op andere vlakken is er een verzekerd aanbod, gericht naar alle leerlingen en ouders. Dit houdt in dat het CLB informatie verstrekt over onderwijsstructuren en -niveaus, over scholen en opleidingen; de leerlingen worden begeleid bij het nemen van beslissingen inzake hun studiekeuze. Tenslotte wordt uitleg gegevens over gezonde voeding, de gevaren van het roken, alcoholgebruik en medicatie.
Naast het verzekerd aanbod gebeurt de dienstverlening vraaggestuurd. Dit betekent dat de CLB-medewerkers ingaan op alle individuele vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten, tot zover die met het schools functioneren te maken hebben. Dit kunnen o.a. vragen zijn omtrent de keuze van een studierichting, leer- of ontwikkelingsproblemen, medische problemen, gedrags- of opvoedingsmoeilijkheden bij kinderen of jongeren. De CLB-medewerkers gaan op deze vragen in d.m.v. gesprek met de betrokkenen en/of onderzoek. Tenslotte werkt het CLB ook ondersteunend naar de school bij het uitwerken van zorgverbredingsinitiatieven, drugbeleid, spijbelpreventie, aanpak van pesten,... Wens je informatie, advies, raad of een andere visie op jouw kind m.b.t. zijn ontwikkeling of het school gaan, aarzel niet om contact op te nemen.

CContact opnemen met het CLB: Maak best een telefonische afspraak of ga gewoon langs op het centrum. Ook onze school helpt je graag wanneer je contact wenst op te nemen. In sommmige gevallen kan het CLB ook zelf de eerste stap voor een gesprek zetten. De dienstverlening is gratis.

AAdresgegevens: VCLB Weimeersen Waregem, Zuiderlaan 42, 8790 Waregem
056 60 23 92
e-mail: info@vclbweimeersen.be / website: www.vclbweimeersen.be

#

NAAM

TAAK

E-MAIL

1

Mevr. Griet Catteeuw

directeur en psychologe

griet.catteeuw@vclbweimeersen.be

2

Mevr. Julie Boury

psycho-pedagogisch consulent/werker

julie.boury@vclbweimeersen.be

3

Dhr. Frederik Delhullu

maatschappelijk werker

frederik.delhullu@vclbweimeersen.be

4

Mevr. Katrien Derijcke

paramedisch werker

katrien.derijcke@vclbweimeersen.be

5

Mevr. Nancy Samaey

arts

nancy.samaey@vclbweimeersen.be

VBS BIEST-JAGER

Bieststraat 75 - Waregem
Gentse Heerweg 12 - Waregem

Lid van KO De Wegwijzer